Language: English
Kontakt: +421 905 348 559
|

MYSTERY SHOPPING

Chcete vedieť čo sa deje vo Vašom hoteli, reštaurácii keď tam nie ste? Máte záujem pracovať na zlepšení Vašich služieb?

Pripravíme Vám pohľad hosťa, ale aj odborný pohľad na služby a činnosť Vášho hotela, alebo reštaurácie. Prostredníctvom mystery shoppingu - anonymného testovacieho nákupu skontrolujeme činnosť Vášho personálu v styku s hosťom, možno odhalíme skryté rezervy vo Vami poskytovaných službách a vybavení Vášho zariadenia.

V našej správe (ktorú dostane len riaditeľ alebo majiteľ) sa dozviete o kladných, ale aj záporných poznatkoch z našej návštevy. Pre Vás bude cenným zdrojom informácií a nástrojom na riadenie ľudí a procesov, podkladom na hodnotenie Vašich ľudí, zlepšovanie ich práce. Zadanie na vykonanie testovacieho nákupu dostávame od Vás a preto sa hodnotenie zameriava predovšetkým na Vami požadované oblasti. Okrem toho pripravíme náš celkový pohľad, ktorý pozostáva z neštruktúrovanej, subjektívnej časti a zo štruktúrovanej, kvantifikovanej časti. V neštruktúrovanej časti popíšeme našu subjektívnu skúsenosť vo Vašom zariadení so zameraním na všetky detaily. Štruktúrovaná časť sa zameriava na zhodnotenie kvantity a kvality fyzického stavu Vášho zariadenia a poskytovaných služieb, vyjadrené v bodovom ohodnotení.

Verte, len dobre mienená a prijatá kritika nás všetkých ženie vpred.